Rondom Relaties

Zingeving

Het leven doet zich.
Elke beweging in wat is,
vraagt om aandacht
en een volgende stap
.

Voor wie?

Wanneer je te maken hebt met gevoelens van leegte, zinloosheid,
wanhoop, ontmoediging, schuld of chaos. Bij regie- of controleverlies.
Ervaringen van machteloosheid, afhankelijkheid, gelatenheid, somberheid, of twijfel.
Als je dient om te gaan met verlies van controle, ontkenning, verdriet of woede.
Wanneer je het gevoel hebt er helemaal alleen voor te staan, afgesneden te zijn.

Wanneer je voor een keuze staat bij het evalueren van het leven,
zoekende naar een goede ‘afronding’ of verhouden tot dat wat is.
Wanneer je tegen ethische dilemma’s aanloopt,
bij vragen rond kwaliteit van leven, bij verlangen naar de dood.
Bij doodsangst, vragen om of over euthanasie.

Bij vragen over of zoeken naar de relatie met
het hogere of specifieke religieuze en/of levensbeschouwelijke rituelen.
Bij pijnpunten in relationele situaties met familie, gezin of collega’s.
Wanneer je een burn-out doormaakt.
Bij verliesverwerking, bij ervaringen van verlies van gezondheid.

Of… wanneer je ziel zucht naar een zinvol gesprek van mens tot mens.

Schuiven naar boven