Rondom Relaties

Zingeving

Wanneer en waarmee kun je terecht bij een Therapeutisch geestelijk begeleider?

 1. Zingeving
  • bij gevoelens van leegte, zinloosheid, wanhoop, ontmoediging, schuld of chaos
  • bij zoeken naar houvast, moed, troost, ordening, verzoening en perspectief.
 2. Regie-/controleverlies, empowerment
  • bij gevoelens van machteloosheid, afhankelijkheid, gelatenheid, somberheid, twijfel.
  • bij het zoeken naar regie, stuurmanskunst, kracht, inspiratie.
 3. Verbondenheid en isolement
  • bij het zoeken naar verbondenheid (met een groter geheel), integratie in een spirituele gemeenschap.
  • bij het gevoel er helemaal alleen voor te staan, afgesneden te zijn.
 4. Omgaan met verlies van controle, ontkenning, verdriet of woede.
 5. Levensbalans, keuzes maken
  • bij het evalueren van het leven en het zoeken naar oriëntatie.
  • bij het zoeken naar een nieuw ‘evenwicht, een goede ‘afronding’, acceptatie, verzoening.
  • bij ethische dilemma’s, vragen rond kwaliteit van leven.
  • bij verlangen naar de dood, doodsangst, vragen over of om euthanasie.
 6. Geloofsovertuiging, rituelen
  • bij vragen over of zoeken naar de relatie met God.
  • als er vraag is naar specifieke religieuze rituelen.
 7. Relationele situaties met familie, gezin, collega’s.
 8. Burn Out
 9. Verliesverwerking
 10. Ervaren van verlies van gezondheid
Schuiven naar boven